Bài Viết

  Hướng dẫn Cộng Hưởng đồ

  Ngày đăng: 14/06/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn, Tin Tức | Lượt Xem: 61494

  Hướng dẫn Cộng Hưởng đồ

  Các bạn tìm đến NPC Cộng hưởng ở Lorencia sub – 1 như hình và giao dịch với NPC

  Để sử dụng tính năng Cộng Hưởng các bạn cần có 30000 điểm WC

  Nguyên tắc Cộng hưởng:

  – Các bạn cần có 2 món đồ cùng loại (kiếm với kiếm, mũ với mũ….) và cùng cấp đồ hoặc thấp hơn (đồ cấp 7 với cấp 7, cấp 7 với cấp 8, không thể cộng hưởng đồ cấp 7 và đồ cấp 6 hoặc thấp hơn)

  – Món đồ chính bạn để bên trái, món đồ phụ bạn để bên phải như hình

  – Tỷ lệ Cộng hưởng thành công là 50%

  – Khi thành công món đồ chính sẽ nhận các dòng còn thiếu từ đồ phụ, level tối đa là +12, 28 op life và 3 dòng hoàn hảo

  Chúc các bạn thành công