Bảng Hệ Thống Sự Kiện Có Trong Game - Sv Thiên hà - MU Thiên Hà

Bài Viết

  Bảng Hệ Thống Sự Kiện Có Trong Game – Sv Thiên hà

  Ngày đăng: 13/06/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 61415

  STT
  Sự Kiện
  Thời gian diễn ra
  Hướng dẫn
  Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
  1
  Blood Castle Vip (1 tiếng một lần bắt đầu từ 00:30) Săn ngọc Sub 1,2 Tiêu diệt đủ 100 quái vật sẽ rơi 1 viên ngọc

  Tối đa 10 người tham gia ( Sub 1 có pk )

  Lorencia
  141.136
  3
  Chaos Castle 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Săn Ngọc All Sub Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu
  thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
  4 tiếng 1 lần.
  4 Binh đoàn Phù Thủy Trắng (2 tiếng một lần bắt đầu từ 00h00 ) Săn Ngọc All Sub Săn phù thủy trắng kiếm Ngọc ước nguyện, Ngọc tâm linh, Ngọc hỗn nguyên và nhẫn phù thủy Random
  Lorencia
  Noria
  Davias
  5 Thỏ Ngọc Event 0:00,  2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00,

  12:00,14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

  Săn Ngọc All Sub sv1 pk

  sub2 ko pk

  Săn thỏ để kiếm Ngọc Lorencia Cổng 6h
  6 Summer Event 1:00,  3:00, 5:00, 7:00, 9:00, 11:00,

  13:00,15:00, 17:00, 19:0:00, 21:00, 23:00          


  Săn Ngọc All Sub

  Sv1 pk 

  sub2 kopk

  Săn Ô để kiếm Ngọc Lorencia Cổng 6h
  7 HappyHour Event (giờ vàng) 6:05,
  11:5, 17:05, 23:05, 2:05,
  4:50

  All Sub Giờ vàng tăng thêm 50% Exp giúp train cấp nhanh chóng hơn
  8 Boss Vàng(Săn Boss) (0h00 4 tiếng 1 lần , Bắt đầu từ 00h hàng ngày )
  Săn Đồ
  Exl
  All Sub Săn Boss vàng xuất hiện đầy đủ tại Lorencia Random
  9  
  10 Raklion Event (Săn Boss) 02h10 – 09h10 – 14h10 – 21h10 Săn đồ SS12 All Sub Vào hang nhện săn Boss Selupan kiếm đồ Socket ——
  Săn đồ 380 , 400 , Đồ Thần
  11
  Tháp Tinh Luyện(Săn Boss) Sau khi chết sẽ hồi Sinh 24 giờ Săn đồ socket
  Săn đồ 380
  All Sub Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss
  NightMare đồ exl 380 – socket
  Xuất hiện khi mới bảo trì xong và có lại sau 24
  giờ tính từ lúc kết thúc sự kiện
  ——
  Săn đồ 380 , Socket
  14 Siêu Boss Đại Chiến Lorencia Đợt 1 00:05  6:05   12:05 18:05 Săn đồ 380 All Sub Chiến Đấu Với KunDun Và Medusa  Lorencia
  179
  .69

  15 Siêu Boss Đại Chiến Lorencia Đợt 2 00:10  6:10   12:10 18:10 Chiến Đấu Với KunDun Và Medusa  Lorencia
  179
  .69
  16 Siêu Boss Đại Chiến Lorencia Đợt 3 00:15  6:15   12:15 18:15 All Sub Chiến Đấu Với KunDun Và Medusa 

   

  Lorencia
  179
  .69
  17 Kundun Kalima 7 0:30,  2:30, 4:30, 6:30, 8:30, 10:30,

  12:30,14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30                

  All Sub Xuất hiện tại cuối map Kalima7
  Xuất hiện sau khi chết 12h
  Cuối máp Kalima7
  Săn đồ 380
  18 Medusa 3:10, 6:10, 9:10, 12:10, 15:10,

  18:10,21:10, 23:10

  All Sub SwampofCalmness vào các tọa độ dưới​

  (133 227)(203113)
  (174 26)(61 77)

  Swamp of
  Calmness
  Săn đồ 380