Bảng Hệ Thống Sự Kiện Có Trong Game - Sv Thiên hà - MU Thiên Hà

Bài Viết

  Bảng Hệ Thống Sự Kiện Có Trong Game – Sv Thiên hà

  Ngày đăng: 13/06/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 61699

  Sub 1

  Arena

  STT
  Sự Kiện
  Thời gian diễn ra
  Hướng dẫn
  Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
  1
  Blood Castle Vip 00:25 4:25 8:25 12:25

  16:25 20:25

   

   

  Săn ngọc Sub 1,2,3 Tiêu diệt đủ 300 quái vật sẽ rơi 1 viên ngọc

  Tối đa 10 người tham gia ( Sub 1 có pk )

  Devias

  3
  Chaos Castle 1:00 5:00 9:00 13:00 17:00 21:00 Săn Ngọc All Sub Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu
  thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
  4 tiếng 1 lần.
  4 Devil 3:30 7:30

  11:30 15:30 19:30 23:30

  Săn Ngọc All Sub Tiêu diệt đủ 300 quái vật sẽ rơi 1 viên ngọc

  Tối đa 10 người tham gia ( Sub 1 có pk )

  Noria
  5 Thỏ Ngọc Event  2:00, 6:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 Săn Ngọc  sv1 PK Săn thỏ để kiếm Ngọc Sub 1

  Arena

  6 Summer Event 1:00,  5:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00 Săn Ngọc  

  Sv1 PK

  Săn Ô để kiếm Ngọc Sub 1

  Arena

  7 Phù Thủy Trắng 13:00,
  15:00, 17:00, 19:00,21:00 

  Săn NGọc Và Đồ All Sub Rớt ngọc Và các Vật phẩm khác  

  Sub 1

  Arena

   

  8 Boss Vàng(Săn Boss) ( 2 tiếng 1 lần , Bắt đầu từ 00h hàng ngày )
  Săn Đồ
  Exl
  All Sub Săn Boss vàng xuất hiện đầy đủ tại Lorencia Random
  9  
  10 Raklion Event (Săn Boss) 02h10 – 09h10 – 14h10 – 21h10 Săn đồ SS12 All Sub Vào hang nhện săn Boss Selupan kiếm đồ Socket ——
  Săn đồ 380 , 400 , Đồ Thần
  11
  Tháp Tinh Luyện(Săn Boss) Sau khi chết sẽ hồi Sinh 24 giờ Săn đồ socket
  Săn đồ 380
  All Sub Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss
  NightMare đồ exl 380 – socket
  Xuất hiện khi mới bảo trì xong và có lại sau 24
  giờ tính từ lúc kết thúc sự kiện
  ——
  Săn đồ 380 , Socket
  Rồng Đỏ 1 Tiếng 1 lần Bắt đầu từ 1h30 Rớt Ngọc Sub-1 Arena
  Erohim 21h30 Sub-1 Arena
  17 Kundun Kalima 7 9:00  21:00 

   

   Sub-1 Xuất hiện tại cuối map Kalima7
  Xuất hiện sau khi chết 24h
  Arena
  18 Medusa 20h30  Sub-1 hồi sinh sau 24h


  Arena